Zeytinyağının Kalitesini Etkileyen Faktörler

Z e y t i n y a ğ ı n ı n K a l i t e s i n i E t k i l e y e n F a k t ö r l e r

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Zeytinyağı olmadan artık yemeklerimizi pişirmiyoruz. Peki, sağlıklı

beslenmeye özen gösterenlerin sofralarından eksik etmediği, doğanın bize en güzel armağanlarından biri olan zeytinyağının kalitesini hangi kriterler belirliyor?

Zeytinlerin cinsi ve zeytin ağaçlarının yetiştirilme süreçlerinden başlayarak zeytinyağının muhafaza şartlarına kadar ki geçen bütün bu süreçler zeytinyağının kalitesini etkilemektedir.

Zeytinlerin toplanma zamanı, sıkım işlemine geçiş hızı, sıkım yöntemi ve zeytinyağının depolanma şekli, zeytinyağının kalitesini doğrudan etkiler. Zeytinyağı üretiminde en yüksek fayda soğuk sıkım yöntemi ile elde edilir. Soğuk sıkım sırasında ortam sıcaklığı da, zeytinyağındaki vitamin ve minerallerin korunması açısından çok önemlidir. Sıkım sonrasındaki depolama ortamının ışık görmemesi de zeytinyağındaki değerlerin korunması açısından şarttır.